رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

Dear Mr. Verono Okhwindo, thank you for the well-being of your colleagues and colleagues

No-IMG

Brief information: Kabul - Dar al-Aman, 6/12/2023 Dear Mr. Verono Okhwindo, thank you for the well-being of your colleagues and colleagues. * 95,500 Afghanis for martyrs and families * 135,000- Afghanis for school fees for teachers and students. * 12,600 Afghanis for the disabled. * 56500 Afghanis for the beneficiaries and colleagues. May God Almighty accept the help sent by his good brothers and sisters who help our countrymen in these difficult situations every month. Office welfare

 

 

کابل - دارالامان 2023 /12 /6 د محترمو ورونو اوخویندو رالیږل شوی مرستی د رفاه دفتر همکارانو لخوا په لاندی ډول وویشل شوی. *95500 افغانی د شهیدانو کورنیو ته *135000- افغانی دمدارسو مکاتبو استادانو او شاگردانو فیس ته. *12600 افغانی معیوبینو ته. *56500 افغانی د مستحقو همکارانو ته. الله پاک دې د اهل خیر وروڼو او خویندو رالېږل شوې مرستې قبولې کړي چې هره میاشت په دې سختو حالاتو کې خپلو هېوادوالو ته را لیږی. رفاه دفتر

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي