رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

drinking water well in one of the districts where the mosque of this village and its people were facing many problems due to lack of water.

No-IMG

Kapisa / Tagab drinking water well in one of the districts where the mosque of this village and its people were facing many problems due to lack of water. A continuous charity is one whose rewards and rewards continue for a person after his death. The work of digging a well for drinking water in Kapisa province for the mosque and the local people who were fed up with the problems of water shortage, thanks to the blessing of Almighty God and the financial contribution of 76,000 Afghanis from the Turkish sisters, in cooperation with our honorable teacher and inviter Mohammad Fateh Nooristani, is ongoing as a charity. It has been completed and, Alhamdulillah, it is being used. This well was dug to a depth of 30 meters and all the necessary facilities such as Bazak water, solar, water boiler for the mosque, water pipe were purchased May Allah Almighty grant all our good brothers who laid the foundation of this current charity, Jannah Firdaus, and we wish God an endless reward for them. Water is the source of life for all living things on earth. Our country is currently facing a shortage of drinking water. People from some remote areas and provinces close to cities walk long distances to get clean drinking water. The beloved Prophet (peace be upon him) considered digging deep wells as a charity, and his reward will be given to him after the death of a person

 

 

کاپیسا / تگاب چاهِ آب آشامیدنی در یکی از ولسوالی های که مسجد اهالی این قریه ومردم ایشان با مشکلات زیاد نبود اب مواجه بودند ، صدقه‌‌ای جاریه آن‌ست که ثواب و پاداش آن بعد از مرگ انسان هم‌چنان برای او مستمر است. کار حفر چاه اب اشامیدنی در ولایت کاپیسا برای مسجد و مردم محل که از مشکلات بی آبی به ستو آمده بودند به توفیق الله متعال و کمک مالی 76000- افغانی از خواهران ترک به همکاری استاد بزرگوار و دعوت گر ما محمد فاتح نورستانی به طور صدقه جاریه به اتمام رسید و الحمدلله مورد استفاده قرار میگرد . این چاه به عمق 30 متر حفر شد و همچنان تمام وسائیل مورد ضرورت ان از قبیل اب بازک ، سولر ، بایلر اب برای مسجد ، پایپ اب خریداری شد الله متعالی تمام برادران اهل خیر ما را که بنیاد این صدقه جاریه را گذاشتند جنت فردوس نصیب کند و از خداوند برای ایشان اجر بی پایان تمنا میداریم. آب مایهٔ حیات تمام مجودات زنده روی زمین میباشد . کشور ما در شرایط کنونی با کمبود آب آشامیدنی قرار دارد . مردم بعضی از مناطق دور افتاده و نزدیک به شهرها ولایات برای بدست آوردن آب پاک آشامیدنی مسافت های دور را پای پیاده می پیمایند .

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي