رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

information about drinking water well drilling.

No-IMG

Short information about drinking water well drilling. Moving towards Paktia - Ahmadkhel district 9/29/2023 According to the needs and requests of local rulers and people, approx. 350,000-Afghan with the financial help of a brother (M), a well was dug to a depth of more than 100 meters. Of course, with solar and electronic systems, pipes and other well-related equipment. In this well, there were financial contributions from the people of the village. Alhamdulillah, the people of Anja village were happy after the water flow and prayed a lot. May God accept this charity of brothers and sisters in the court of his right. Passenger.

 

لند معلومات: د جاریه صدقی په توگه دیوی څکلو اوبو څاه کیندل پکتیا - احمدخیل ولسوالی 29/09/2023 د سیمی مشرانو او د خلکو د ضرورت او دیرو غوښتنی په اساس تقریبا په. 350.000- افغاتی دمحترم (م) په مرسته په غره کی سل متره عمیقه څاه وکیندله. البته د سولار او برق سیستم , پیپونه او نور اړونده سامانو سره. پداکی د کلی د خلکو مالی او نور هر اړخیزه مرسته شامله وه. الحمدلله داوبو راوتلو سره د کلی تول خلک خوشحاله شو او دیری دعا یی وکړی. الله تعالی دی خپل دربار کی دا صدقه جاریه قبولی کړی. مسافر

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي