رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

Detailed information: Distribution of guaranteed aid.

No-IMG

Detailed information: Distribution of guaranteed aid. Kabul - Dar al-Aman 11/1/2024. At the hands of service office colleagues has been sent 115000-Afghan by the respected doctor (S). 55 family members. Food was distributed to the poor Mujahideen. 30000-Afghani by the respected doctor (S). The colleagues of the service office provided food and cash assistance to six poor and poor orphan families. May Allah accept this help. the traveler

 

لند معلومات: دژمنی مرستو ویش. کابل - دارالامان 11/1/2024. دخدماتو دفتر همکارانو په لاس رالیږل شوی . 115000- افغانی دمحترم داکتر صابر سلیمان لخوا. په 55 کورنی کوندو خویندو . او بیوزلو مجاهدینو خوراکی مواد وویشل شو . 30000- افغانی دمحترم داکتر صابرسلیمان لخوا شپږو دیرو بیوسو او بیوزلو یتیمو کورنیو ته دخدماتو دفتر همکارانو ورتگ او دپوشتنی ترڅنگ هغوی ته خوراکی مواد او نغدی مرستی ورسولی. الله تعالی دا مرستی قبولی کری. مسافر

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي