رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

کنر به ۹۰ خانواده شهداء، معيوبين و يتيمان کمک شد

No-IMG

روز جمعه توزیع کمک زمستانی به مستحقین معیوبین ورثه شهدا و ملاقات با ایشان، روز جمعه در ولایت کنر به همکاری مسئولین، الحاج نورالرحمن، قاری ضیاء الرحمن وکیل بر حال پارلمان، معاون والی، الحاج جلاله والی اسبق و دیگر بزرگان و ریش سفیدان قوم ، مبلغ .220000- افغانی کمک و تحفه برادر داکتر حلیم کریم را به 90  فامیل بسیار مستحق توزیع نمودیم، همه بزرگان قومی، مسئولین مجاهدین، اراکین دولت، خبرنگاران و حاضرین مجلس رساندن کمک بدست خود و رفتن هئیت به کنر استقبال نمودند، و ارزو داشتند و دعا نمودند که برادران اهل خیر را توفیق بیشتر نصیب نمایند تا هموطنان بی بضاعت خویش در ین شرایط دشوار کمک کنند.

بااحترام.

 

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي