رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

توزیع کمک به خانواده های بی بضاعت جهت عید قربان

No-IMG

دوشنبه 22 سرطان 1400 هـ ش.

٭ ارسال  کمک های  برادران و خواهران  اهل خیر ما از سویدن .

٭ این  کمک های  نقدی،  توسط همکاران خدمات  به 27 فامیل های مستحق , ورثه شهدا، ایتام ومعیوبین  در دفتر دارالامان  توزیع شد.

ازطرف فامیل های مذکور برای برادران و خواهران ما که در این شرایط دشوار کمک می کنند از ٱنها  اظهار خوشی و دعای خیر نمودند .

دفتر خدمات

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي