رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

Parwan: Distribution of aid sent by caring non-Afghan brothers and sisters

No-IMG

Parwan: Distribution of aid sent by caring non-Afghan brothers and sisters.

Parwan - Bagram 45 families of orphans and heirs of martyrs whose family members were lost in the war were helped Colleagues of the service office with the advice of the elders of the region 160,000-Afghanis were bought and distributed to them. In addition, the service colleagues went to help some families who could not come to their homes with food and cash. May God Almighty accept these sincere donations of brothers and sisters. Welfare Institute of Social Services

پروان:. توزیع کمک های ارسالی برادران وخواهران دلسوز غیرافغان به 45 خانواده های ایتام و ورثه شهدا که اعضای فامیل شان ادرجنگ از دست بودند کمک شدند 13/02/2023 پروان - بگرام همکاران دفتر خدمات با مشوره بزرگان منطقه 160.000- افغانی مواد خوراکی خریداری وبه ایشان توزیع نمودند. وضمنا همکاران خدمات به بعضی خانواده هایکه امده نتوانستند به انها مواد خوراکی وپول نغد را به خانه هایشان رفته کمک نمودند.

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'imagick' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: