رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

Herat: Distribution of 230,000 AFN to the poor, widow and weak families in Herat province.

No-IMG

 

Herat: Distribution of 230,000 AFN to the poor, widow and weak families in Herat province.

7th of Ramadan Date: 03/29/2023 Maybe the help is small, but going to the provinces of the country and meeting our dear poor will make them happy. Distribution of aid sent by brothers and sisters in the ancient province of Herat to the orphaned and needy families of our dear compatriots. The colleagues of the service office traveled to Herat province with the cooperation of officials and elders and we were able to introduce really deserving families. Amount: 230,000-Afghan to buy and distribute edibles. May Almighty God accept these sincere donations of our brothers and sisters with our feelings. With respect . Musafar

هرات: توزیع 230,000 افغانی برای خانواده های فقیر، بیوه و ضعیف در ولایت هرات. هفتم رمضان مبارک تاريخ: 29/03/2023 شاید کمک کم باشد اما رفتن به ولایات کشور و از نزدیک با فقرای عزیزما ملاقات باعث خوشی انها میشود . توزیع کمک های ارسالی برادران و خواهران در ولایت باستانی هرات به خانواده های ایتام وبیچاره هموطنان عزیزما. همکاران دفترخدمات به ولایت هرات سفر نموده با همکاری مسولین وبزرگان و معرفی فامیل های واقعا مستحق توانستیم. مبلغ: 230,000- افغانی مواد خوراکی خریداری و توزیع نمایم . خداوند متعال این صدقات مخلصانه برادران و خواهران با احساس ما را قبول کند . با احترام . مسافر

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي