رفاه

موسسه خيريه رفاه اجتماعي

SWCO

SWCO

Social Welfare Charity Organization

کابل: به خانوادهای ايتام و بی بضاعت کمک شد

No-IMG

امروز 16 ماه مبارک رمضان  - 8 ثور 1400 هـ ش

 

معلومات کوتاه :.

امروز 16 ماه مبارک رمضان  - 8 ثور 1400 هـ ش

توزیع کمک ارسالی از گروپ برادران جوان و با احساس

One Rope - One. Hope.

سفر به منطقه کمی علاقه غیر

در قریه توزیع شد که  70 کیلومتر دور از کابل قرار داشت.

 هدف  توزیع. کمک و نشست مجالس با مردم بیچاره.

رفتن بطرف مردم و کمک ناچیز باعث خوشی شان میشود.

و همه دعا نمودند

همکاران ما از فامیل محترم نورالهدی فیض  تشکری می نمایم

که دوستان را به کمک. نمودن به هموطنان بیچاره تشویق وهمکاری نمودند

 

بااحترام.

تبصره / نظر اولیکه

د همدې برخي څخه


شریک کړئ

موسسه خيريه رفاه اجتماعي